یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

پرتو روشندل-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 11:00-12:00 در 6**سه شنبه 13:00-14:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**سه شنبه 14:00-15:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است