نام درس :

بیوشیمی گیاهی

شماره درس :

120131355

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

پرتو روشندل-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 15**شنبه 09:00-10:00 در 15**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است