نام درس :

زراعت غلات

شماره درس :

120131356

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 13:00-14:00 در 4**چهارشنبه 14:00-15:00 در 4**چهارشنبه 13:00-14:00 در 4**چهارشنبه 14:00-15:00 در 4**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است