نام درس :

فیزیولوژی گیاهان زراعی

شماره درس :

120131363

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رفیعی الحسینی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**یکشنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**سه شنبه 15:00-16:00 در 6**سه شنبه 16:00-17:00 در 6**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است