سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣


نام درس :

اصول و روش های آبیاری

شماره درس :

120730022

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

مهدی قبادی نیا-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در 4**سه شنبه 14:00-15:00 در 4**چهارشنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه آبیاری**چهارشنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه آبیاری**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است