نام درس :

اصول اصلاح نباتات

شماره درس :

120831171

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد ربیعی-->75 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**شنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**یکشنبه 08:00-09:00 در 6**یکشنبه 09:00-10:00 در 6**دوشنبه 10:00-11:00 در 6**شنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**شنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**یکشنبه 08:00-09:00 در 6**یکشنبه 09:00-10:00 در 6**دوشنبه 10:00-11:00 در 6**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است