نام درس :

شیمی عمومی

شماره درس :

130130017

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

احمدرضا مومنی مشکنانی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در 109 علوم **سه شنبه 09:00-10:00 در 109 علوم **کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است