یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


نام درس :

عملیات زراعی

شماره درس :

120131359

ترم :

نیمسال اول 84

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است