نام درس :

عملیات زراعی

شماره درس :

120131359

ترم :

نیمسال دوم 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

محمد رفیعی الحسینی-->50 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در مزرعه 2**سه شنبه 14:00-15:00 در مزرعه 2**سه شنبه 13:00-14:00 در مزرعه 2**سه شنبه 14:00-15:00 در مزرعه 2**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است