سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در آز سیستماتیک گیاهی **شنبه 09:00-10:00 در آز سیستماتیک گیاهی **یکشنبه 09:00-10:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 15:00-16:00 در آز سیستماتیک گیاهی **دوشنبه 16:00-17:00 در آز سیستماتیک گیاهی **کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است