نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 87

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**







کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است