سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
بهنام احمدی پور جونقانی استادیار   مشاهده صفحه خانگی
ابراهیم اسدی خشوئی استادیار03832324401asadi-eb@agr.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمدرضا اکبری استادیار03832324401mrakbari5@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
طاهره امیرآبادی فراهانی استادیار038-32324401Amirabadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
نصراله پیرانی دانشیار03832324401napirany@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
فریبرز خواجعلی استاد تمام03832324401  مشاهده صفحه خانگی
سعید کریمی دهکردی دانشیار038-32320014  مشاهده صفحه خانگی
علی محرری استاد تمام03832324401  مشاهده صفحه خانگی
حسین مهربان استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است