چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
علی پرچمی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
سعید حبیبیان دهکردی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
حسین حسن پور استاد تمام03832324401hassanpour-h@vet.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
نجمه داودیان استادیار03832321626davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد شادخواست دانشیار32324427shadkhast@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
رحمت اله فتاحیان دهکردی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
جهانگیر کبوتری کتج استادیار03832322227  مشاهده صفحه خانگی
بهناز کریمی بابا احمدی استادیار karimibabaahmadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است