پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


گروه مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد از سال 1382 و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی مواد-سرامیک فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه گرایش های متالورژی صنعتی در مقطع کارشناسی و شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و سرامیک در مقطع کارشناسی ارشد نیز در این گروه دایر گردید. از سال 1394 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش های متالورژی صنعتی و سرامیک متوقف شد و در این مقطع تا کنون، دانشجو با نام مهندسی مواد پذیرفته شده و پس از گذراندن 4 ترم تحصیلی در گرایش های متالورژی و یا سرامیک ادامه می دهد. هم چنین از مهر 1398 در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش خوردگی و حفاظت مواد دانشجو خواهد پذیرفت. در حال حاضر این گروه با11 عضو هیئت علمی تمام وقت به فعالیت خود ادامه می دهد.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است