گروه  شیمی قبلا زیر مجموعه از  گروه زیست شناسی بود .از مهر ماه سال  1388 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد شیمی آلی نمود و از ابتدای سال 89 نیز فعالیت خود را بعنوان یک گروه مستقل ادامه داد. در گروه شیمی در گرایش شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش شیمی تجزیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان مشغول به تحصیل هستند. گرو شیمی با تصویب رشته شیمی کاربردی در مقطع کارشناسی، از نیمسال اول تحصیلی 99-98 اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این گروه شامل دو آزمایشگاه شیمی آلی و بیوشیمی و آزمایشگاه شیمی تجزیه می باشد که از حیث تجهیزات آزمایشگاهی در سطح بسیاری مناسبی قرار دارد. در حال حاضر 8 عضو هیئت علمی در این گروه مشغول فعالیت می باشد.

 

گرایش ها و مقاطع تحصیلی گروه شیمی

 

نام گروه

نام گرایش

شیمی

  • کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی  شیمی تجزیه
  • کارشناسی ارشد شیمی (آلی -پلیمر)
 
 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است