سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١


نام نام خانوادگیعنوان شغلی تلفن محل کار
غلامحسینمرتاضیكارشناس گروه زبان هاي خارجي 2657
مرجانموجودی دهکردیكارمند32321627
مهدیهنظریكارشناس آموزشي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني03832324401
پروینزونیاكارشناس گروه تربيت بدني 
محمدانصاریتحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است