سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١


دین مهمترین و محوری ترین عنصر در تمدنها و فرهنگ های شناخته شده بشری است که در گذشته و حال با مصادیق و نمونه های مختلف خود حیات فکری و معنوی بشر را بطور گسترده ای تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه نقش تاثیرگذار ادیان در قرون متاخر تا حدودی نادیده گرفته شده ، اما امروزه با بروز بحران های معنوی و اخلاقی در زندگی بشر مدرن نقش و اهمیت فزاینده ادیان در رفع این بحران ها بیش از پیش نمایان می شود .به یقین         می توان گفت که افزایش بحران های  معنوی و معرفتی در زندگی انسان معاصر و پیدایش فرقه ها و مکاتب عرفانی کاذب که مدعی رساندن انسان به سعادت و آرامش هستند، از مهمترین دغدغه های دینی و معنوی انسان در دوران ماست. این امر سبب گردیده تا رویکردی نو به معنویت و دین در جهان معاصر و در جوامع مختلف پیدا شود.
در چنین شرایطی ضرورت پرداختن دانشگاههای کشور با متدولوژی علمی و پژوهشی و متناسب با زمان و زبان روز به مطالعات ادیان و اطلاع از پیشرفتهای مطالعاتی در این حوزه و دریافت مسائل و پرسشهای اساسی حوزه معرفتی ادیان و چگونگی مواجهه متفکران معاصر با مسائل جدید به خصوص مسائلی که در تقابل با آموزه­های دینی قرار می­گیرند بیش از پیش آشکار می­شود.بدیهی است نیل به این مهم بدون آشنایی صحیح از نظامهای معرفتی و کلامی سایر ادیان و مکاتب و همچنین بدون اطلاع از نقاط ضعف و قوت آنها در حل اساسی­ترین مسائل و دغدغه های انسان معاصر میسر نمی باشد . از این رو تاسیس رشته ادیان و عرفان تطبیقی در راستای دستیابی به چنین هدفی قرار می گیرد.
مهمترین اهداف تاسیس رشته ادیان و عرفان تطبیقی عبارتند از:
1-افزایش شناخت و آگاهی دانش پژوهان نسبت به ادیان مهم جهان ، در جنبه های گوناگون تاریخی ، اسطوره ای ، کلامی ،عرفانی ،آداب و مناسک و مطالعه و آشنایی با متون مقدس و کلاسیک؛
2-تقویت و گسترش امر تحقیق و پژوهش در حوزه مطالعات ادیان خصوصاًً به شکل تطبیقی و با رهیافت های گوناگون جامعه شناسانه ، روانشناسانه، پدیدار شناسانه و تاریخی با تکیه بر آثار و نظریات محققان مطرح و برجسته درحوزه مطالعات تطبیقی ادیان
3- نهادینه ساختن نگرش علمی و روشمند نسبت به سنت های ادیان مختلف جهان
4-شناسایی و معرفی منابع معتبر علمی و پژوهشی مورد مطالعه در جوامع دانشگاهی بین اللملی به دانشجویان و پژوهشگران
5-انجام پروژه های تحقیقاتی همچون ترجمه کتابهای تخصصی و تحقیقات تطبیقی در حوزه ادیان
6-تربیت پژوهشگرانی که با شناخت عمیق از معارف و ارزشهای اسلامی ، ضمن آشنایی گسترده و عمیق ، مباحث اعتقادی و کلامی اسلام ، در ابعاد گوناگون علوم دینی را تبیین نمایند و در ارائه و دفاع از آن به صورت تخصصی فعالیت نمایند .
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است