سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
علیرضا خواجه گیر استادیار03832324401a.khajegir1350@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
علیرضا فهیم استادیار03832324401fahim@sku.ac.ru مشاهده صفحه خانگی
ولی الله نصیری استادیار nasiri@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است