دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 87

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 305 فنی**شنبه 11:00-12:00 در 305 فنی**یکشنبه 16:00-17:00 در 305 فنی**







کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است