یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 87

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 305 فنی**شنبه 11:00-12:00 در 305 فنی**یکشنبه 18:00-19:00 در 305 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است