دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 88

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مجید ابن علی حیدری-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در 322 فنی**چهارشنبه 09:00-10:00 در 322 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است