دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مجید ابن علی حیدری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در 312 فنی**یکشنبه 09:00-10:00 در 312 فنی**دوشنبه 13:00-14:00 در 303 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است