دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابراهیم رحیمی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 322 فنی**شنبه 11:00-12:00 در 322 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 302 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است