دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**شنبه 19:00-20:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است