جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

چهارشنبه 12:00-13:00 در 314 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 314 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است