دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 16:00-17:00 در 321 فنی**شنبه 17:00-18:00 در 321 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است