دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 314 فنی**سه شنبه 15:00-16:00 در 314 فنی**سه شنبه 16:00-17:00 در 314 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است