دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال اول 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

نوشین قادری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 09:00-10:00 در 320 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**چهارشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است