پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 82

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است