نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مجتبی مصطفوی قهفرخی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 321 فنی**شنبه 16:00-17:00 در 321 فنی**چهارشنبه 08:00-09:00 در 322 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است