نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

امیر هاشمی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در 304 فنی**سه شنبه 09:00-10:00 در 304 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 302 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است