دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال اول 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در آز الکترونیک صنعتی**دوشنبه 14:00-15:00 در آز الکترونیک صنعتی**چهارشنبه 08:00-09:00 در آز الکترونیک صنعتی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است