دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 94

گروه :

4

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

امیر هاشمی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در آز اندازه گیری**چهارشنبه 08:00-09:00 در آز کنترل خطی**چهارشنبه 09:00-10:00 در آز کنترل خطی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است