چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠


نام درس :

نظریه زبانها و ماشینها

شماره درس :

140630009

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مجتبی مصطفوی قهفرخی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**چهارشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**چهارشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است