نام درس :

مدار الکتریکی

شماره درس :

140630013

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

امیر هاشمی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 14:00-15:00 در 313 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 314 فنی**دوشنبه 11:00-12:00 در 314 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است