نام درس :

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630014

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در آز مدار منطقی**یکشنبه 16:00-17:00 در آز مدار منطقی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است