نام درس :

تحلیل و طراحی سیستم ها

شماره درس :

140630017

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**یکشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**دوشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است