نام درس :

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

شماره درس :

140631001

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد احسان بصیری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**چهارشنبه 08:00-09:00 در سایت کامپیوتر 1**چهارشنبه 09:00-10:00 در سایت کامپیوتر 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است