نام درس :

آزمایشگاه پایگاه داده

شماره درس :

140631023

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

هادی خسروی فارسانی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**شنبه 16:00-17:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است