نام درس :

شبکه های کامپیوتری

شماره درس :

140631032

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

عباس حری-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 316 فنی**شنبه 11:00-12:00 در 316 فنی**سه شنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**سه شنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است