نام درس :

برنامه نویسی پیشرفته

شماره درس :

140630002

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

هادی خسروی فارسانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**یکشنبه 16:00-17:00 در 316 فنی**سه شنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است