دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

ریاضیات گسسته

شماره درس :

140630003

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 315 فنی**شنبه 11:00-12:00 در 315 فنی**سه شنبه 10:00-11:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است