دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

کارگاه کامپیوتر

شماره درس :

140630005

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**یکشنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است