سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١


نام درس :

کارگاه کامپیوتر

شماره درس :

140630005

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**یکشنبه 14:00-15:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است