چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١


نام درس :

ساختمان داده

شماره درس :

140631007

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 302 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**چهارشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است