نام درس :

آزمایشگاه پایگاه داده

شماره درس :

140631023

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**شنبه 16:00-17:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است