دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

آشنایی با کامپیوتر

شماره درس :

110160021

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

فرزانه حسینی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در سایت کامپیوتر**یکشنبه 14:00-15:00 در سایت کامپیوتر**یکشنبه 15:00-16:00 در سایت کامپیوتر**یکشنبه 16:00-17:00 در سایت کامپیوتر**دوشنبه 10:00-11:00 در 607 دامپزشکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است