دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

ریاضیات گسسته

شماره درس :

140630003

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 305 فنی**شنبه 09:00-10:00 در 305 فنی**سه شنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است