دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**یکشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**دوشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است