دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

طراحی الگوریتم

شماره درس :

140630011

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**چهارشنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**چهارشنبه 16:00-17:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است